Geologiska Föreningens Hjulströmpris

Vi har nu glädjen att presentera årets Jubileumsfondspritagare!

Geologiska föreningen har beslutat att tilldela föreningens Hjulströmpris inom området sedimentologi till Mark Johnson, docent och universitetslektor inom kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.
Mark Johnson har under lång tid studerat och forskat sedimentologi, geomorfologi och bildandet av glaciala avsättningar och glacialhistoria, liksom nutida glaciala processer och varviga sediment. Mark har verkat både nationellt och internationellt och haft många olika studieområden som Minnesota, Wisconsin och Colorado i Nordamerika, södra och sydvästra Skandinavien, liksom i Island.
Mark har drivit och deltagit i många framgångsrika projekt kring vår förståelse glacialgeologi, sedimentologi och geomorfologi som hänger ihop med de glaciala processerna. Det har gett mycket ny och viktig kunskap om dessa processer och bildningar som är oerhört viktiga för förståelsen av både det vi ser i landskapet idag efter tidigare processer, och det som sker idag pågående glaciala processer i exempelvis Island. Mark har även, vid sidan av mycket annat, gett viktiga bidrag och förståelse kring exempelvis händelseförloppet i samband med tappningen av Baltiska issjön.
Mark har bidragit med  många viktiga publikationer med beskrivningar och diskussioner kring sedimentologiska lagerföljder med olika ursprung. I dessa sedimentologiska arbeten lever Mark verkligen upp till Filip Hjulströms ursprungliga idéer och anda kring hur sediment tas upp, transporteras och avsätts i olika processer.
Mark har länge varit en drivande kvartärgeologisk kraft vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, meden inneburit många års verksamhet inom forskning och undervisning. Det har inneburit många exkursioner och fältarbeten med både studenter och kollegor. Mark är även känd för hela geologsverige i sitt arbete och forskning, liksom även känd för engagemang i olika sammanhang, exempelvis som ordförande för Geologiska föreningen.
Mark Johnson är en framstående kvartärgeolog, sedimentolog och geomorfolog, som fått stort nationellt och internationellt genomslag för sin forskning. Han är genom detta en mycket värdig mottagare av Hjulströmpriset och bärare av den mycket viktiga traditionen av Filip Hjulströms idéer och forskning.
Prisutdelningen sker i Uppsala i samband med Geologiska föreningens 150-års jubileumsmöte 17 till 18 augusti.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑