Vill du bli sponsor?

Geologiska Föreningen inbjuder alla som vill att sponsra utgivningen av Geologiskt forum. Vi erbjuder tre olika nivåer: silver, guld och platina, som kostar mellan 5000 kronor och 20000 kronor.

I platina-nivån, som kostar 20000 kronor, ingår fem exemplar av varje nummer till valfri adress. Dessutom ingår en stor logotyp på baksidan av den tryckta tidningen och på föreningens webbplats. En helsidesannons i ett nummer under året ingår också.

Guld-nivån kostar 10000 kronor och i denna ingår två exemplar av varje nummer. En mindre logo på baksidan av den tryckta tidningen och på föreningens webbplats ingår också.

Silver-nivån kostar 5000 kronor och då ingår ett exemplar av Geologiskt forum samt företagets namn (utan logotyp) på baksidan av den tryckta tidningen och på föreningens webbplats.

Hör av dig till föreningens ordförande på ordf@geologiskaforeningen.se om du är intresserad av att bli sponsor.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑