Betalningsvillkor

Allmän information

Dessa villkor gäller när du gör en beställning via www.geologiskaforeningen.se. Avtal ingås då mellan dig och föreningen, org.nr. 8020061860. Kontaktuppgifter och övrig information om föreningen hittar du på webbplatsen.

Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms.

Dina kontaktuppgifter kommer endast att ses och behandlas av föreningens funktionärer. Dina kontaktuppgifter kommer aldrig att säljas eller på annat vis spridas till tredje part utan ditt godkännande.

Beställning och betalning

På vår webbplats kan du registrera nytt eller förlänga befintligt medlemskap i föreningen. Du kan också prenumerera på våra tidskrifter.

Vi erbjuder två olika betalningsmetoder: kortbetalning och postgiro.

I båda fallen träder medlemskap eller prenumeration i kraft först när pengarna kommit in till föreningen. Om betalningen görs med kort aktiveras medlemskap och prenumeration automatiskt direkt när korttransaktionen är genomförd. Om du betalar via postgiro får du räkna med några dagars fördröjning.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra din beställning inom 14 dagar. För att ångra beställningen kontakta info@geologiskaforeningen.se

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑