Nordiska geologiska vintermötet 2018

Nästa nordiska geologiska vintermöte kommer att äga rum på Danmarks tekniska universitet, DTU, i Kgs. Lyngby, Köpenhamn den 10–12 januari. Mötet arrangeras av Dansk Geologisk Forening och du hittar mer information om det vetenskapliga programmet samt datum för registrering och inlämning av bidrag på www.tilmeld.dk/ngwm2018.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑