Virtuell specialvolym av GFF

GFF har under en följd av år publicerat speciella temanummer där alla artiklar berör ett gemensamt ämne eller metod. Nu under juni 2018 har GFF publicerat tidskriftens första virtuella specialvolym. Det innebär att vi har samlat ett antal artiklar som tidigare publicerats i olika nummer av tidskriften men som hör ihop tematiskt. Alla dessa artiklar görs tillgängliga för alla utan kostnad under resten av 2018.

I det här fallet handlar det om artiklar där författarna använt analyser av stabila kolisotoper (kol-12 och kol-13) för att studera stratigrafiska samband mellan bergarter från ordovicium och silur. Den relativa halten av dessa kolistoper speglar jordens klimat, och därför kan man använda dem för att visa vilka bergarter som bildats under olika tidsintervall. På det här viset försöker vi och vårt förlag, Taylor & Francis, visa fram en av tidskriftens starkaste sidor.

Du hittar det virtuella numret här.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑