Svenskt Geologiskt Vårmöte 2023

När? 11-12 maj 2023
Var? Gullmarsplan, Arenavägen 7, Stockholm (WSP)
Hur? Anmälan görs senast 9 april till ordf@geologiskaforeningen.se
Medlemskap i föreningen är obligatoriskt.

Ange om du vill delta i möte, middag och/ eller exkursion, notera att antalet platser är begränsade och först-till-kvarn-principen gäller.
Du får en bekräftelse via e-post.
Information om pris och betalning kommer per e-post till anmälda. Självkostnadspris gäller.

PROGRAM

DAG 1

09.00-10.00 Geologiska Föreningens Årsmötesförhandlingar
10.00-10.30 Fika/paus/mingel

  • Ordförande hälsar välkomna och ger en introduktion till årsmötets seminarium: Varför tema arsenik- och sulfidberg? (Emma Rehnström, Skanska)
  • Mälardalens berggrund (Karin Högdahl, Uppsala universitet)
  • Methods to determine the protolith of metamorphosed volcanic and sedimentary rocks: examples from Sweden (Rodney Allen, Volcanic Resources AB)

11.50-13.00 Lunch

  • Bergslagens sulfidrika och sulfidfattiga sulfidmalmer (Nils Jansson, Luleå tekniska universitet)
  • Arsenik i Sveriges berggrund (Per Nysten, Sveriges geologiska undersökning)
  • Multi-modal, multi-dimensionell och multi-skalig sulfidkaraktärisering i bergarter (Mathis Warlo, Luleå tekniska universitet)

14.00-14.30 Fika/paus

  • Strategier för utvärdering av sulfidberg under förundersökning och produktion i entreprenad (Paul Evins, WSP)
  • Vad händer när ballasthögen ligger kvar? (Cajsa Hägglund, Luleå tekniska universitet)
  • Sulfidberg i Norge (Malin Andersson, Norges geologiska undersökning)

15:40-16:00 Paus

16:00-17:00 Paneldebatt: Hur vi kan stärka kopplingen mellan geologisk kunskap, kartläggning och klassning av bergmaterial? Hur skapar vi bättre geologiska underlag för prediktion av berggrundens egenskaper och hur kan geologisk kunskap implementeras i masshantering? Moderator: Jenny Andersson (SGU). Panel: Paul Evins (WSP), Karl-Johan Loorentz (TrV), Emma
Rehnström (Skanska), Nils Jansson  (LTU)

17.00-22.00 Middag Buffé, WSP Catering

DAG 2

09:30-16:00 Exkursion Arlanda Drop on/off parkeringen Arlanda Terminal 5

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑