Ett livslångt engagemang för svensk berggrund.

Thomas Lundqvist
Thomas Lundqvist
Foto: Marianne Lundqvist

.....

Geologiska Föreningen delar ut Törnebohmpriset 2014 till Thomas Lundqvist för ett livslångt engagemang för att förstå och förklara hur Sveriges berggrund utvecklats.

 

Geologiska Föreningens Törnebohmpris 2014 inom områdena mineralogi, prekambrisk geologi och tektonik och geodynamik tilldelas berggrundsgeologen Thomas Lundqvist för ett livslångt engagemang och många bidrag till förståelsen av Sveriges prekambriska utveckling. Allt sedan sitt första stora projekt i Los-Hamra-regionen, ett område som kännetecknas av välbevarade vulkaniska och sedimentära bergarter, och genom sina många år vid Sveriges geologiska undersökning har Thomas Lundqvist haft stor betydelse för svensk geologisk kartering och för förståelsen av vår kristallina berggrunds utveckling.

Lundqvist har alltid poängterat vikten av hög geologisk vetenskaplig standard i karteringsarbeten och har hela tiden stått fast vid att kvalitet måste gå före kvantitet vid karteringen. Han insåg även tidigt vikten av isotopgeologiska studier för förståelsen av den geologiska utvecklingen. Pristagaren har varit en viktig aktör under årens lopp och verkat för att bygga gemensamma projekt med andra nordiska länder. Och landets geologer och geologiintresserade lekmän är tacksamma för läroboken ”Sveriges geologi från urtid till nutid” där Lundqvist tillsammans med sin bror, kvartärgeologen Jan Lundqvist, och paleontologen Maurits Lindström beskriver Sveriges geologiska utveckling. Thomas Lundqvist har även efter sin pension fortsatt att sprida kunskap om Sveriges geologi och ett exempel på detta är boken ”Porfyr i Sverige” som utkom 2009. För sin livslånga gärning och kärleken till Sveriges geologi tilldelas Thomas Lundqvist Geologiska Föreningens Törnebohmpris 2014.

Prisutdelning i Uppsala den 23 maj
Priset delas ut i samband med Geologiska Föreningens årsmöte den 23 maj på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala. Thomas Lundqvist kommer då att hålla en prisföreläsning. Föredraget är öppet för alla intresserade.

Mer information om årsmötet.

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
Start
Nyhetsarkiv
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se