Geologiska Föreningens styrelsefunktionärer sedan 1871

Med styrelsefunktionär avses ledamot med särskild funktion, dvs. ordföranden, sekreteraren, skattmästaren och redaktören.

Ordförande
2017- Pär Weihed
2013-2016 Mark Johnson
2011-2012 Vivi Vajda
2010 tf. ordf. Vivi Vajda
2009 Otto Hermelin
2007-08 Pär Weihed
2005-06 Barbara Wohlfarth
2001-04 Birger Schmitz
1999-2000 Ingemar Cato
1997-98 Jan Bergström
1995-96 Krister Sundblad
1993-94 Christian Hjort
1991-92 Gonzalo Vidal
1988-90 David G. Gee
1986-88 Jan Lundqvist
1984-86 Kent Larsson
1982-84 Roland Gorbatschev
1980-82 Hans Ramberg
1978-80 Kurt Boström
1977-78 Erland Grip
1976 Anders Martinsson
1975 Frans E. Wickman
1974 K. Gösta Eriksson
1973 Karl Albert Lindbergson
1972 Carl-Olof Morfeldt
1971 Nils Harald Magnusson
1970 Richard A. Reyment
1969 Bengt Loberg
1968 Åke Henriques
1967 Allan Danielsson
1966 Eric Welin
1965 Gunnar Kautsky
1964 Carl Mårtensson
1963 Gerhard Regnéll
1962 Erik Fromm
1961 Ivar Hessland
1960 Bror Asklund
1959 Otto Meier
1958 Tryggve Eriksson
1957 Fritz Brotzen
1956 Bengt Collini
1955 Carl-Gösta Wenner
1954 Olof Tamm
1953 Frans E. Wickman
1952 Per Thorslund
1951 Erik Norin
1950 Bror Asklund
1949 Sture Landergren
1948 Gustaf Troedsson
1947 Sven Gavelin
1946 Carl Caldenius
1945 Elis Dahlström
1944 Olof Ödman
1943 Helmer Hedström
1942 Axel Gavelin
1941 Nils Gustaf Hörner
1940 Nils Zenzén
1939 Karl Sundberg+, Alvar Högbom+, Per Geijer
1938 Ragnar Sandegren
1937 Harry von Eckermann
1936 Nils Harald Magnusson
1935 Gustaf Troedsson
1934 Per Geijer
1933 Percy D. Quensel
1932 Per Johan Holmquist
1931 Gregori Aminoff
1930 Lennart von Post
1929 Harald Elias Johansson
1928 Axel Hamberg
1927 Percy D. Quensel
1926 Harry von Eckermann
1925 Helge G. Backlund
1924 Axel Gavelin
1923 Gerard De Geer
1922 Helge Bäckström
1921 Per Johan Holmquist
1920 Per Geijer
1919 Gerard De Geer
1918 Fredrik Svenonius
1917 Axel Gavelin
1916 Anders Hennig
1915 Axel Wallén
1914 Henrik Munthe
1913 Gerhard Holm
1912 Herman Hedström
1911 Gunnar Andersson
1910 Arvid Gustaf Högbom
1909 Rutger Sernander
1908 Johan Gunnar Andersson
1907 Gerard De Geer
1906 Hjalmar Sjögren
1905 Per Johan Holmquist
1904 Eugène Svedmark
1903 Helge Bäckström
1902 Fredrik Svenonius
1901 Axel Hamberg
1900 Alfred Gabriel Nathorst
1899 Alfred Elis Törnebohm
1898 Gerard De Geer
1897 Edvard Erdmann
1896 Otto Torell
1895 Arvid Gustaf Högbom
1894 Alfred Elis Törnebohm
1893 Gustaf Nordenström
1892 Hjalmar Sjögren
1891 Alfred Elis Törnebohm
1890 Adolf Erik Nordenskiöld
1889 Theodor Nordström
1888 Edvard Erdmann
1887 Elis Sidenbladh
1886 Alfred Elis Törnebohm
1885 Adolf Erik Nordenskiöld
1884 Waldemar Christofer Brögger
1883 Elis Sidenbladh
1882 Edvard Erdmann
1881 Adolf Erik Nordenskiöld
1880 Alfred Elis Törnebohm
1879 Otto Torell
1878 Gustaf Nordenström
1877 Adolf Erik Nordenskiöld
1876 Carl Fredrik Wærn
1875 Carl Oscar Troilius
1874 Adolf Erik Nordenskiöld
1873 Carl Erik Bergstrand
1871-72 Otto Torell

Till toppen av sidan

Sekreterare och redaktörer
(1871-1954)
1952-54 Ragnar Sandegren
1948-51 Walter Larsson
1938-47 Gustaf Troedsson
1926-37 Ragnar Sandegren
1917-25 Percy D. Quensel
1914-16 Axel Gavelin
1904-13 Henrik Munthe
1884-1903 Eugène Svedmark
1881-83 Alfred Elis Törnebohm
1877-81 Gustaf Linnarsson
1873-76 Edvard Erdmann
1871-73 Alfred Elis Törnebohm

Till toppen av sidan

Sekreterare
(sedan 1955)
2016- Christina Wanhainen

2013-2016 Anna Kim-Andersson
2011-2012 Erika Ingvald
2008-2010 Vivi Vajda
2006-07 Mikael Calner
2004-05 Mats Rundgren
2001-03 Dan Holtstam
2000 Ólafur Ingólfsson
1996-99 Per Sandgren
1993-95 Pär Weihed
1987-92 Monica Beckholmen
1978-87 Sten Schager
1973-77 Roland Skoglund
1955-72 Erik Åhman

Till toppen av sidan

Redaktör
(sedan 1955)
2014- Christian Skovstedt
2011-2013 Mikael Calner
2002-2010 Joakim Mansfeld
1985-01 Björn Sundquist
1983-85 Christina Franzén-Bengtson
1982 Bengt Lindqvist
1981 Christina Franzén-Bengtson
1978-80 Peter Bengtson
1969-77 Lars-König Königsson
1967-68 Sven Laufeld
1963-66 Anders Martinsson
1957-62 Per H. Lundegårdh
1955-56 Ragnar Sandegren

Till toppen av sidan

Populärvetenskaplig redaktör
2016- Jeanette Bergman Weihed
2006-2016 Anna Kim-Andersson

Till toppen av sidan

Biträdande sekreterare
(1871-1888)
1888 Gerhard Holm
1884-87 Fredrik Svenonius
1880-83 Axel Lindström
1877-79 Mats Stolpe
1876 Gustaf Linnarsson
1873-75 Algernon Börtzell
1871-72 Gustaf Linnarsson

Till toppen av sidan

Skattmästare
(sedan 1889)
2016- Linus Brander
2015-2016 Elisabet Alm
2014-2015 Ann Bäckström
2012-2013 Jan-Ove Ebbestad
2010-2011 Kari Niiranen
2007-2009 Christina Lundmark
2006-07 Åsa Frisk
2004-05 Katarina Persson Nilsson
2001-03 Kajsa Hult
2000 Thomas Andrén
1996-99 Rodney L. Stevens
1994-95 Torbjörn Skiöld
1992-93 Nils Holm
1985-91 Risto Kumpulainen
1981-85 Björn Gembert
1980 Harald Agrell
1979 Erik Åhman
1975-78 Harald Berner
1973-74 Gert Knutsson
1968-72 Bo Eriksson
1954-67 Olof Gabrielson
1950-53 Erik Fromm
1917-49 Karl Esaias Sahlström
1914-16 Karl Axel Grönwall
1913 Axel Gavelin
1889-1912 Gerhard Holm

Till toppen av sidan

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se | tel: 08-674 77 27 | fax: 08-16 44 24