Geologiska Föreningens styrelse 2018

Ordförande
Pär Weihed
Professor i malmgeologi

Institutionen för teknikvetenskaper
Uppsala universitet
Box 534
751 21 Uppsala
tel. +46 18 471 30 72
Par.Weihed@angstrom.uu.se

Pär Weihed

Sekreterare
Hannes Mattsson
Forskare vid Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet

tel. +46 73 635 66 55
hannes.mattsson@geo.uu.se

Hannes Mattsson

Skattmästare
Linus Brander

Geologiska Föreningen
c/o Linus Brander
Gryningsvägen 39 C
433 48 Partille
tel. +46 70 658 68 57
linus.brander@ri.se

Redaktör GFF
(adjungerad till styrelsen)

Christian Skovsted
Försteintendent Avdelningen för paleobiologi

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
tel. +46 8 519 551 33
christian.skovsted@nrm.se

Christian Skovsted

Ledamot
Viktor Bertrandsson Erlandsson
Masterstudent vid Geologiska institutionen

Natur+46 76 390 66 06useet
Box 50007
104 05 Stockholm
tel. +46 8 519 551 33
christian.skovsted@nrm.se

Viktor Bertrandsson Erlandsson

Ledamot
Kärstin Malmberg Persson

Sveriges geologiska undersökning
Kiliansgatan 10
223 50 Lund
tel. +46 46 31 17 82
Karstin.Malmberg-Persson@sgu.se

 

Ledamot
Paul Evins

WSP Group
Stockholm
tel. +46 730 33 97 59
paul.evins@wspgroup.se

Valberedning

Erik Sturkell
Karin Högdahl
Richard Gyllencreutz

 
Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se