Geologiska Föreningens styrelse 2019

Ordförande
Pär Weihed
Professor i malmgeologi, Prorektor
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
tel. +46 920 493987
par.weihed@ltu.se

Pär Weihed

Sekreterare
Hannes Mattsson
Forskare vid Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
tel. +46 73 635 66 55
hannes.b.mattsson@gmail.com

Hannes Mattsson

Skattmästare
Linus Brander
Geologiska Föreningen
c/o Linus Brander
Gryningsvägen 39 C
433 48 Partille
tel. +46 70 658 68 57
linus.brander@ri.se

Redaktör GFF
(adjungerad till styrelsen)

Magnus Hellqvist
tel. +46 72 254 12 03
magnus.hellqvist@geoveta.se

 

Ledamot
Andrea Håkansson
tel. +46 010 850 14 02, +46 721 80 38 41
aaho@cowi.com

Ledamot
Jaana Vuorinen
ÅF Infrastructure AV
Frösundaleden 2A
169 70 Solna
tel. +46 10 505 03 72, +46 72 242 30 56
jaana.vuorinen@afconsult.com

 

Ledamot
Gry Møl Mortensen
Sveriges geologiska undersökning
Kiliansgatan 10
223 50 Lund
tel. +46 31 17 73
Gry.Mol.Mortensen@sgu.se

Valberedning

Erik Sturkell
Karin Högdahl
Richard Gyllencreutz

 
Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se