Geologiska Föreningens styrelse 2019

Ordförande
Pär Weihed
Professor i malmgeologi, Prorektor

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
tel. +46 920 493987
par.weihed@ltu.se

Pär Weihed

Sekreterare
Hannes Mattsson
Forskare vid Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet

tel. +46 73 635 66 55
hannes.b.mattsson@gmail.com

Hannes Mattsson

Skattmästare
Linus Brander

Geologiska Föreningen
c/o Linus Brander
Gryningsvägen 39 C
433 48 Partille
tel. +46 70 658 68 57
linus.brander@ri.se

Redaktör GFF
(adjungerad till styrelsen)

Christian Skovsted
Försteintendent Avdelningen för paleobiologi

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
tel. +46 8 519 551 33
christian.skovsted@nrm.se

Christian Skovsted

Ledamot
Viktor Bertrandsson Erlandsson
Masterstudent vid Geologiska institutionen

tel. +46 76 390 66 06
viktorerlandsson@hotmail.com

Viktor Bertrandsson Erlandsson

Ledamot
Jaana Vuorinen

ÅF Infrastructure AV
Frösundaleden 2A
169 70 Solna
tel. +46 10 505 03 72, +46 72 242 30 56
jaana.vuorinen@afconsult.com

 

Ledamot
Gry Møl Mortensen

Sveriges geologiska undersökning
Kiliansgatan 10
223 50 Lund
tel. +46 31 17 73
Gry.Mol.Mortensen@sgu.se

Valberedning

Erik Sturkell
Karin Högdahl
Richard Gyllencreutz

 
Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se