Awards, scholarships, and prizes

Geologiska Föreningen gives out several awards, scholarships, and prizes every year, including:

  • Geologiska Föreningens förtjänstplakett
  • Medaljfondens scholarship
  • Geologiska Föreningens Jubileumsfond

Latest issue of GFF
Latest issue of Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se