Medlemskap

Geologiska Föreningen är en rikstäckande ideell förening med syfte att på olika sätt främja geologin och geovetenskapen. Vi har idag cirka 500 medlemmar men kan naturligtvis bli många fler. Det är viktigt för Sverige att ståta med en livskraftig och aktiv geologisk förening. Vi är ett relativt litet land i Europa men med stora geologiska resurser, både i form av naturresurser men även kunskapsresurser med geovetare verksamma inom industri, myndigheter, skolor & universitet. Låt oss visa detta utåt. 

Medlemmar får möjlighet att delta vid föreningens möten och exkursioner, och får tillgång till våra tidningar Geologiskt forum och GFF.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 320 kr. Du stödjer föreningen och får föreningens spännande tidning Geologiskt forum hemsänd i brevlådan (fyra nr/år). Du får också via Geologiskt forum-sidorna här på webben tillgång till vårt digitala arkiv "Geologiskt Forum online". Alla äldre nummer av Geologiskt forum finns att läsa/ladda hem som pdf-filer.

  • Tillgång till GFF Online kostar 250 kr per år (utöver medlemsavgiften).
  • Tillgång till GFF Online och den tryckta versionen av GFF (GFF-print) kostar 400 kr per år (utöver medlemsavgiften).

Fristående prenumeration av Geologiskt Forum
Det finns möjlighet att prenumerera på Geologiskt forum utan att vara medlem. Mer om detta finner du under Geologiskt Forum/ Prenumerera.

Hur betalar jag medlemsavgift och prenumerationer?
Hur du vill betala väljer du själv när du registrerar dig som ny medlem eller förlänger ditt medlemskap i "Mina uppgifter". Du kan betala on-line med kort, eller genom att sätta in pengarna på vårt plusgirokonto 2108-9 eller bankgiro 749-6359. Ange ”Medlemsavgift”. Sätt in 320 kronor plus ev.dina GFF-avgifter. Kom ihåg att alltid uppge ditt namn, adress samt din e-postadress, annars vet vi inte vem som betalat in pengarna!

Utlandsbetalning? Läs mer på vår engelska sida om Membership.

Om du vill ha en plusgiroblankett som underlag för din inbetalning så kan du ladda ner den här.

Medlemsvillkor
  • Medlemsavgiften gäller för ett år från betalningsdatumet. Under det året får man de utgåvor av Geologiskt forum som publiceras under den tiden.
  • När medlemskapet är på väg att upphöra får man en påminnelse via epost. En andra påminnelse skickas ut när medlemskapet upphör. Man har då inte längre rätt till några medlemsförmåner förrän betalning inkommer för ytterligare ett år.
  • Medlemskapet förnyas omedelbart vid online-betalning via Geologiska föreningens hemsida. Vid betalning via plusgiro eller bankgiroså förnyas medlemskapet från den dagen betalning inkommer till Geologiska föreningen.
  • Om man förnyar medlemskapet innan den tidigare perioden har löpt ut så förlängs medlemskapet med ytterligare ett år från slutdatumet för den tidigare perioden.
  • Som medlem har man tillgång till äldre digitala upplagor av Geologiskt Forum.

Medlemsansökan
Du kan själv registrera dig som ny medlem via vår webregistrering

Vid problem med medlemskapet kontakta kassorgf@gmail.com

För ytterligare information kontakta info@geologiskaforeningen.se

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se