Kalendarium 2016

13-15 januari
Det 32:a Nordiska Geologiska Vintermötet i Helsingfors.
Läs mer!

 
januari
 

28 maj
Geologiska Föreningens årsmöte och exkursion

Föreningens årsmöte och exkursion går i år av stapeln lördagen den 28 maj. Mer information här.

 
maj

27 augusti -4 september
35th International Geologica Congress. Cape Town, South Africa. www.35igc.org

 
augusti-
sept.

Lördag 10 september
Geologins Dag. www.geologinsdag.se

 
sept.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kalendarium 2015

29-30 maj. Geologiska Föreningens årsmöte och exkursion
Föreningens årsmöte fredagen den 29 maj och exkursion till Laver den 30 maj. Läs mer!

 
maj
 

Lördag 12 september. Geologins Dag. www.geologinsdag.se

 
september
Senaste numret av Geologiskt forum
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se