Geologiskt forum nr 97

Juninumret av Geologiskt forum
(18-06-25)

Nu borde alla medlemmar och prenumeranter ha fått senaste numret av Geologiskt forum hem i sin brevlåda. Du som är medlem kan som vanligt också ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Virtuell specialvolym av GFF

GFF har under en följd av år publicerat speciella temanummer där alla artiklar berör ett gemensamt ämne eller metod. Nu under juni 2018 har GFF publicerat tidskriftens första virtuella specialvolym. Det innebär att vi har samlat ett antal artiklar som tidigare publicerats i olika nummer av tidskriften men som hör ihop tematiskt. Alla dessa artiklar görs tillgängliga för alla utan kostnad under resten av 2018.

I det här fallet handlar det om artiklar där författarna använt analyser av stabila kolistoper (kol-12 och kol-13) för att studera stratigrafiska samband mellan bergarter från ordovicium och silur. Den relativa halten av dessa kolistoper speglar jordens klimat, och därför kan man använda dem för att visa vilka bergarter som bildats under olika tidsintervall. På det här viset försöker vi och vårt förlag, Taylor & Francis, visa fram en av tidskriftens starkaste sidor.

Du hittar det virtuella numret här.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 97

Nytt nummer av Geologiskt forum på väg
(18-03-06)

Snart kommer ett färskt nummer av Geologiskt forum till medlemmarna och prenumeranterna. Du som är medlem kan som vanligt ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 96

Nytt nummer nu tillgängligt digitalt
(18-01-09)

Senaste numret av Geologiskt forum distribuerades till alla medlemmar och prenumeranter strax före jul. Nu kan du som är medlem också ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiska Föreningens Munthepris och Jan Bergströmpriset till unga forskare 2017

Geologiska Föreningens Munthepris inom området kvartär utvecklingshistoria tilldelas i år Svante Björck, Lunds universitet.

Jan Bergströmpriset till unga forskare går till Nils Jansson, Luleå tekniska universitet.

Läs mer om pristagarna här!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Val av nya styrelseledamöter klart

Valberedningen, bestående av Karin Högdahl, Richard Gyllencreutz och Erik Sturkell, har nu räknat rösterna. 37 medlemmar deltog i omröstningen. Samtliga röstade JA till de föreslagna kandidaterna.

Valda för 2018–2019 är således Hannes Mattsson (sekreterare), Christian Skovsted (redaktör GFF), Viktor Erlandsson (ledamot) och Linus Brander (skattmästare).

Styrelsen hälsar de nya ledamöterna Hannes och Viktor välkomna och tackar samtidigt den avgående ledamoten Christina för det jobb hon lagt ner.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 95

Hösten i antågande
(17-06-22)

Det drar ihop sig mot höst och snart är det Geologins dag. Glöm inte att se vad som händer nära dig. Veckan som kommer bör alla medlemmar och prenumeranter få hem nästa nummer av Geologiskt forum i brevlådan. Du som är medlem kan som vanligt läsa tidningen digitalt via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nordiska geologiska vintermötet 2018

Nästa nordiska geologiska vintermöte kommer att äga rum på Danmarks tekniska universitet, DTU, i Kgs. Lyngby, Köpenhamn den 10–12 januari. Mötet arrangeras av Dansk Geologisk Forening och du hittar mer information om det vetenskapliga programmet samt datum för registrering och inlämning av bidrag på www.tilmeld.dk/ngwm2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 94

Juninumret av Geologiskt forum
(17-06-22)

I dagarna bör juninumret ha kommit till era brevlådor. Läs om Snowball Earth, antropocena mineral, fossilförande magmatiska bergarter och mycket annat. Ha en trevlig midsommar! Du kan som vanligt läsa tidningen digitalt via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen till årsmöte med exkursion och föredrag den 21 maj i Göteborg

Dagen börjar med en guidad tur för att se på byggnadssten i Göteborgs centrum. Därefter fortsätter vi med lunch och årsmötesförhandlingar på Geovetarcentrum. Slutligen får vi lyssna på ett föredrag om människans behov av metaller. Ladda hem inbjudan (pdf) med ytterligare information och hur du anmäler dig.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 93

Marsnumret av Geologiskt forum
(17-03-22)

Distributionen av nästa nummer av Geologiskt forum påbörjas idag 22 mars, så om några dagar bör ni ha tidningen i era brevlådor. I detta nummer kan du läsa en exkursionsguide till gruvområdet i Sala, om arkeologi och geologi i samarbete, en bokrecension, om Uppsalaåsen i tre dimensioner, en presentation av föreningens nya ordförande och mycket annat. Du kan som vanligt läsa tidningen digitalt via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lever vi i antropocen? (17-01-10)

Välkommen till ett extra medlemsmöte och föredrag

den 25 januari 15.30 på Naturhistoriska riksmuseet.

Agenda för medlemsmötet:
1. Vi presenterar och välkomnar den nya styrelsen!
2. Vi presenterar kort om GFF och Geologiskt forum.
3. Föredrag: Lever vi i antropocen? Klimatförändringar blir mer och mer kännbara och kan synas t.o.m i geologiska avsättningar. Att vi lever i en ny geologisk epok, antropocen, är en fängslande tanke som har väckt intresse bland många, inte bara geologer. Mark Johnson, Göteborgs universitet, presenterar begreppet och Naturhistoriska riksmuseets Vivi Vajda responderar. Behöver geologer antropocen?
4. Mingel efteråt.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 92

Decembernumret nu på väg (16-12-21)

Årets sista nummer kommer förhoppningsvis i era brevlådor före julafton. Med det önskar föreningen God jul och Gott nytt år till alla! Läs tidningen digitalt via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Geologiska Föreningens Lindströmpris och Jan Bergström Young Geoscientist Award 2016 (16-10-30)

Geologiska Föreningens Lindströmpris inom områdena prekvartär sedimentologi och sedimentpetrologi tilldelas i år Risto Kumpulainen.

Priset Jan Bergström Young Geoscientist Award 2016 tilldelas Frances Deegan, Uppsala universitet.

Läs mer om pristagarna här!


Senaste numret av Geologiskt forum

Senaste numret av Geologiskt forum

Facebook

© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se