Geologiskt forum nr 99

Årets första nummer av Geologiskt forum
(19-03-31)

Alla medlemmar och prenumeranter borde nu ha fått årets första nummer av Geologiskt forum i sin brevlåda. Du som är medlem kan som vanligt också ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 99

Hundrade numret av Geologiskt forum
(18-12-19)

Denna vecka distribueras nummer 100 av Geologiskt forum. Det första numret av tidningen såg dagens ljus i mars 1994. Den var då något av ett experiment, men i efterhand kan vi konstatera att experimentet blev ganska lyckat. Vi hoppas du kan hitta något i detta nummer som kan intressera och passar på att önska god jul och gott nytt år. Du som är medlem kan som vanligt också ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiska Föreningens pristagare 2018

Geologiska Föreningens Wickmanpris inom geokemi och isotopgeologi tilldelas i år Jenny Andersson, Sveriges geologiska undersökning.

Jan Bergströmpriset till unga forskare tilldelas Anders Lindskog, Florida State University och Lunds universitet.

Pristagarna kommer att ta emot sina priser i Uppsala den 8 november i samband med prisutdelningen för Årets geolog. Läs mer om pristagarna här! Läs mer om prisutdelningen på Naturvetarnas webbplats.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Elisabeth Einarsson utsedd till Årets geolog 2018

Läs mer om Elisabeth och priset här. Prisutdelningen kommer att äga rum på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala den 8 november från klockan 15.00. I samband med det delas också Geologiska Föreningens priser för året ut. Prisceremonin bjuder dessutom på föredrag, mingel och efterföljande middag. Läs mer om prisutdelningen på Naturvetarnas webbplats.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 99

Septembernumret av Geologiskt forum
(18-08-27)

Septembernumret av Geologiskt forum har nu distribuerats till alla medlemmar och prenumeranter. Numret är ett samarbete med Geologins dag och fokus ligger på geologiskt intressanta platser att besöka. Du som är medlem kan som vanligt också ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 97

Juninumret av Geologiskt forum
(18-06-25)

Nu borde alla medlemmar och prenumeranter ha fått senaste numret av Geologiskt forum hem i sin brevlåda. Du som är medlem kan som vanligt också ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Virtuell specialvolym av GFF

GFF har under en följd av år publicerat speciella temanummer där alla artiklar berör ett gemensamt ämne eller metod. Nu under juni 2018 har GFF publicerat tidskriftens första virtuella specialvolym. Det innebär att vi har samlat ett antal artiklar som tidigare publicerats i olika nummer av tidskriften men som hör ihop tematiskt. Alla dessa artiklar görs tillgängliga för alla utan kostnad under resten av 2018.

I det här fallet handlar det om artiklar där författarna använt analyser av stabila kolistoper (kol-12 och kol-13) för att studera stratigrafiska samband mellan bergarter från ordovicium och silur. Den relativa halten av dessa kolistoper speglar jordens klimat, och därför kan man använda dem för att visa vilka bergarter som bildats under olika tidsintervall. På det här viset försöker vi och vårt förlag, Taylor & Francis, visa fram en av tidskriftens starkaste sidor.

Du hittar det virtuella numret här.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 97

Nytt nummer av Geologiskt forum på väg
(18-03-06)

Snart kommer ett färskt nummer av Geologiskt forum till medlemmarna och prenumeranterna. Du som är medlem kan som vanligt ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 96

Nytt nummer nu tillgängligt digitalt
(18-01-09)

Senaste numret av Geologiskt forum distribuerades till alla medlemmar och prenumeranter strax före jul. Nu kan du som är medlem också ladda ner numret här på hemsidan. Det gör du via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiska Föreningens Munthepris och Jan Bergströmpriset till unga forskare 2017

Geologiska Föreningens Munthepris inom området kvartär utvecklingshistoria tilldelas i år Svante Björck, Lunds universitet.

Jan Bergströmpriset till unga forskare går till Nils Jansson, Luleå tekniska universitet.

Läs mer om pristagarna här!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Val av nya styrelseledamöter klart

Valberedningen, bestående av Karin Högdahl, Richard Gyllencreutz och Erik Sturkell, har nu räknat rösterna. 37 medlemmar deltog i omröstningen. Samtliga röstade JA till de föreslagna kandidaterna.

Valda för 2018–2019 är således Hannes Mattsson (sekreterare), Christian Skovsted (redaktör GFF), Viktor Erlandsson (ledamot) och Linus Brander (skattmästare).

Styrelsen hälsar de nya ledamöterna Hannes och Viktor välkomna och tackar samtidigt den avgående ledamoten Christina för det jobb hon lagt ner.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 95

Hösten i antågande
(17-06-22)

Det drar ihop sig mot höst och snart är det Geologins dag. Glöm inte att se vad som händer nära dig. Veckan som kommer bör alla medlemmar och prenumeranter få hem nästa nummer av Geologiskt forum i brevlådan. Du som är medlem kan som vanligt läsa tidningen digitalt via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nordiska geologiska vintermötet 2018

Nästa nordiska geologiska vintermöte kommer att äga rum på Danmarks tekniska universitet, DTU, i Kgs. Lyngby, Köpenhamn den 10–12 januari. Mötet arrangeras av Dansk Geologisk Forening och du hittar mer information om det vetenskapliga programmet samt datum för registrering och inlämning av bidrag på www.tilmeld.dk/ngwm2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 94

Juninumret av Geologiskt forum
(17-06-22)

I dagarna bör juninumret ha kommit till era brevlådor. Läs om Snowball Earth, antropocena mineral, fossilförande magmatiska bergarter och mycket annat. Ha en trevlig midsommar! Du kan som vanligt läsa tidningen digitalt via Geologiskt forum online.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen till årsmöte med exkursion och föredrag den 21 maj i Göteborg

Dagen börjar med en guidad tur för att se på byggnadssten i Göteborgs centrum. Därefter fortsätter vi med lunch och årsmötesförhandlingar på Geovetarcentrum. Slutligen får vi lyssna på ett föredrag om människans behov av metaller. Ladda hem inbjudan (pdf) med ytterligare information och hur du anmäler dig.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 93

Marsnumret av Geologiskt forum
(17-03-22)

Distributionen av nästa nummer av Geologiskt forum påbörjas idag 22 mars, så om några dagar bör ni ha tidningen i era brevlådor. I detta nummer kan du läsa en exkursionsguide till gruvområdet i Sala, om arkeologi och geologi i samarbete, en bokrecension, om Uppsalaåsen i tre dimensioner, en presentation av föreningens nya ordförande och mycket annat. Du kan som vanligt läsa tidningen digitalt via Geologiskt forum online.


Senaste numret av Geologiskt forum

Senaste numret av Geologiskt forum

Facebook

© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se