Ung geoforskare belönas med ärofyllt pris.

Emma Hammarlund
Emma Hammarlund
Foto: Robert Gaines

.....

Geologiska föreningen delar ut pris till Emma Hammarlund, Syddansk Universitet, för hennes forskning om livets utveckling under prekambrium och fanerozoikum.

 

Emma Hammarlund, postdoc vid Biologiskt Institut, Syddansk Universitet, tilldelas Geologiska Föreningens Jan Bergström Young Geoscientist Award 2014 för sin forskning om livets utveckling under prekambrium och fanerozoikum, särskilt gällande hur geokemiska förhållande i atmosfären och i oceanerna har samspelat och format djurlivets karaktär och bevaring, men också kring de tidiga miljöerna där utvecklingen av multicellulära organismer kan ha haft sin början.
Emma Hammarlund arbetar med stora frågor om livet och visar prov på vetenskaplig skicklighet genom att hitta konkreta metoder för att särskilja olika hypoteser om hur miljön i havet har påverkat livets evolutionen. Bland annat använder Hammarlund isotopmätningar av S, N och Mo, liksom jämförelser av olika järndepåer i sedimentära bergarter för att uppskatta närvaron av syre i dåtidens hav och luft. Pristagarens forskning är publicerad i flera av de största vetenskapliga tidskrifterna och hennes artiklar citeras ofta. Hammarlund har också intresse i för att göra vetenskapen tillgänglig för allmänheten genom att skriva populärvetenskapliga artiklar och hålla föredrag.

Jan Bergström Young Geoscientist Award 2014 går till Emma Hammarlund för att hon med både skicklighet och engagemang ställer - och besvarar - de viktigaste frågorna om livets uppkomst.

Prisutdelning i Uppsala den 23 maj
Jan Bergström Young Geoscientist Award delas ut i samband med Geologiska Föreningens årsmöte den 23 maj på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala. Emma Hammarlund kommer då att hålla en prisföreläsning. Föredraget är öppet för alla intresserade.

Mer information om årsmötet.

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
Start
Nyhetsarkiv
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se