Exkursionsguider

Exkursionsguide till Västergötlands platåberg. Läs pdf.

Exkursionsguide till Väddö, Roslagen. Läs pdf.

Exkursionsguide till jätteblock i Stockholmsområdet. Läs pdf.

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se