GFF:s redaktörsråd 2012-2014

Helena Alexandersson (kvartärgeologi), Lund

Jan Backman (stratigrafi), Stockholm

Stig M. Bergström (stratigrafi), Columbus, Ohio

Svante Björck (kvartärgeologi), Lund

Anna Broström (kvartärgeologi), Lund

Jan-Ove Ebbestad (paleontologi), Uppsala

David Harper (paleontologi), Copenhagen

Jorijntje Henderiks (paleontologi), Uppsala

Ulf Hålenius (mineralogi), Stockholm

Oliver Lehnert (stratigrafi, paleontologi, geokemi), Erlangen
 

Karna Lidmar-Bergström (geomorfologi), Stockholm

Thomas Lundqvist (petrologi), Stockholm

Axel Munnecke (geokemi, sedimentologi), Erlangen

Peep Männik (stratigrafi), Tallinn

Lotta Möller (metamorf petrologi), Lund

Victoria L. Pease (tektonik), Stockholm

Piret Plink-Björklund (sedimentologi), Golden, Colorado

Anders Scherstén (geokronologi, petrologi), Lund

Michael Stephens (tektonik), Uppsala

Erik Sturkell (geofysik), Göteborg

Pär Weihed (malmgeologi), Luleå

Senaste numretav GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
Om GFF
Redaktörens ord

Redaktörsråd

GFF
(ISSN 1103-5897) grundades år 1872 under namnet Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, ett namn den behöll i 122 år från 1872 till och med 1993, volymerna 1-115 (ISSN 0016-786X).

Från och med 1994, volym 116, döptes tidskriften formellt om till GFF, dess smeknamn sedan 1963 och en akronym av det ursprungliga namnet.

© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se | tel: 08-674 77 27