Om GFF

GFF är Geologiska Föreningens vetenskapliga tidskrift och utkommer med fyra nummer om året. Sedan 2009 sker utgivningen i samarbete med engelska förlaget Taylor & Francis Journals.

GFF publicerar artiklar inom hela det geologiska fältet, inkluderande mineralogi, petrologi, tektonik, geomorfologi, stratigrafi, sedimentologi, palaeontologi och kvartärgeologi.

GFF har ett internationellt redaktörsråd och alla manuskript går igenom granskningsförfarande. GFF har inga sidavgifter.

GFF publicerar Artiklar, Notiser eller Brev till redaktören, de två senare med expresspublicering i kommande nummer. Översiktsartiklar och temanummer kring aktuella framsteg är välkomna och kan föreslås till redaktören.

Manuskript till GFF registreras online via Taylor & Francis manuskriptcentral där du även kan följa manuskriptets väg från granskning till publicering.

Gå vidare till Taylor & Francis Journals för full information kring submittering och instruktioner till författare, redaktörsrådets medlemmar, samt indexering.

Prenumerationsvillkor

För att kunna prenumerera på GFF enligt nedanstående villkor måste man vara medlem i Geologiska föreningen för hela den period man vill prenumerera.

Prenumerationen på GFF synkroniseras således med medlemskapet i föreningen som gäller för ett år från betalningsdatumet.

Prenumeration på GFF Online kostar 250 kr/år och innebär att man får tillgång till alla tidigare utgåvor av GFF, från 1872 och framåt, som PDF-dokument. GFF Online nås via länken till GFF Online på Geologiska föreningens hemsida.

Prenumereration på den tryckta versionen av GFF kostar 400 kr/år. Denna prenumerationsform innebär att man får tillsänt sig de utgåvor av GFF som publiceras under prenumerationstiden. Under prenumerationstiden har man dessutom tillgång till GFF Online enligt ovan.

När prenumerationen är på väg att upphöra får man en påminnelse via e-post. En andra påminnelse skickas ut när prenumerationen upphör.

Prenumerationen återupptas inte förrän betalning inkommer för ytterligare ett år.

Prenumerationen förnyas omedelbart vid online-betalning via Geologiska föreningens hemsida. Vid betalning via plusgiro så förnyas prenumerationen från den dagen betalning inkommer till Geologiska föreningen.

Om man förnyar prenumerationen innan den tidigare prenumerationsperioden har löpt ut så förlängs prenumerationen med ytterligare ett år från slutdatumet för det tidigare medlemskapet.

För innehållsfrågor, prenumerationsärenden eller reklamationer, kontakta redaktionen:

Redaktör och ansvarig utgivare: Dr. Christian Skovsted
Naturhistoriska Riksmuseet, christian.skovsted@nrm.se

Biträdande redaktör (kvartärgeologi): Dr. Mark Johnson, Göteborgs universitet. mark@gvc.gu.se

Biträdande redaktör (kristallin geologi): Dr. Magnus Ripa, Sveriges geologiska undersökning, Uppsala.
magnus.ripa@sgu.se

Redaktionens adress:
GFF-redaktionen
c/o Christian Skovsted
Avdelningen för Paleobiologi
Naturhistoriska Riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
tel. 08 51955133
e-post: christian.skovsted@nrm.se

Senaste numretav GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
Du är inte inloggad

Om GFF
GFF Online
Redaktörens ord
Redaktörsråd


Logga in

GFF
(ISSN 1103-5897) grundades år 1872 under namnet Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, ett namn den behöll i 122 år från 1872 till och med 1993, volymerna 1-115 (ISSN 0016-786X).

Från och med 1994, volym 116, döptes tidskriften formellt om till GFF, dess smeknamn sedan 1963 och en akronym av det ursprungliga namnet.

© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se