Annonsera i Geologiskt forum

Annonspriset är vid ordinarie upplaga, 1700 ex

Helsida 3000 kr
Halvsida 1500 kr
1/4 sida 1000 kr

Annonspriset är vid upplaga 4000 ex

Helsida 6000 kr
Halvsida 3000 kr
1/4 sida 2000 kr

Sista dag för att boka annons är:
för varje marsnummer - 1 februari
för varje juninummer - 1 maj
för varje septembernummer - 1 juli
för varje decembernummer - 1 november

Stoppdatum för annonsinlämning är
för varje marsnummer - 15 februari
för varje juninummer - 15 maj
för varje septembernummer - 15 juli
för varje decembernummer - 15 november

För mer utförlig information om storlek med mera
kontakta
info@geologiskaforeningen.se.

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se | tel: 08-674 77 27 | fax: 08-16 44 24