Vill du skriva i Geologiskt forum?

Många har publicerat sig i tidningen under årens lopp: forskare, anställda i näringslivet eller inom organisationer, amatörgeologer med flera.

Tips, idéer, artiklar. Du är varmt välkommen med ditt bidrag - men tidningen tar inte ansvar för obeställda manus utan hör av dig till oss först!

Redaktör Jeanette Bergman Weihed
jeanette@tellurit.se


Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se