Om Geologiskt forum

Geologiskt forum är Geologiska Föreningens populärvetenskapliga tidning. Den ges ut med stöd av Sveriges geologiska undersökning och i samarbete med Föreningen för Geologins Dag. Tidningen gavs ut första gången 1994.

Tidningen utkommer fyra gånger per år: i mars, juni, september och december. Ordinarie upplaga är 500 ex. per nummer.
ISSN 1104-4721.

Ansvarig utgivare: Mark Johnson
Redaktör: Jeanette Bergman Weihed
Redigering och layout: Jeanette Bergman Weihed


Adress till Geologiskt forum:
c/o Tellurit AB
Storgatan 11
972 38 Luleå
info@geologiskaforeningen.se


Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se