Geologiskt forum online

Klicka på den årgång du är intresserad av. Starta sedan nedladdningen genom att klicka på det nummer du vill läsa.
Letar du efter en särskild författare, eller en artikel om något särskilt ämne? Använd sökfunktionen. Skriv in ditt sökord i rutan till höger och klicka på förstoringsglaset.

 2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029 
 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 
 2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 
 1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999 

INNEHÅLL
 • Nytt år, nya möjligheter. Jeanette Bergman Weihed.
 • Expedition till Drottning Mauds land. Erik Browaldh.
 • Kommer Skåne att försvinna? Kärstin Malmberg Persson & Johan Nyberg.
 • Geologins dag blev Årets geolog. Jeanette Bergman Weihed.
 • Syndaflodens avlidne betraktare och udda kollisioner i det förflutna. Mats E. Eriksson.
 • Grönländsk kryolit – 130 år med gruvdrift. Karsten Secher, Erik Sturkell, Gabrielle Stockmann & Jörgen Langhof.
 • Rata eller behålla gamla namn? Sören Jensen & Mark Johnson.
 • Vulkaner som skapade olja ur dinosaurieben. Steffi Burchardt.
 • Föreningens pristagare 2017. Jeanette Bergman Weihed.
 • Minnesord – Erik Norling. Thomas Lundqvist, Ulf Sivhed & Åke Bruun.
 • Geologins dag 2017.
 • På gång.
 • Jordbävningar orsakade av mänsklig påverkan. Jeanette Bergman Weihed.
 • Sista ordet: Tankar om att vandra (mer) sida vid sida med allmänheten. Anna Kim-Andersson.


INNEHÅLL
 • Vad är geoturism egentligen? Jeanette Bergman Weihed.
 • 2,7 miljoner år gammal is från Antarktis. Jeanette Bergman Weihed.
 • Fiberbankar – förorenat industriavfall på våra havsbottnar. Anna Apler & Ian Snowball.
 • Att kommunicera geologi på museum. Magnus Hellqvist.
 • Geologi och geomorfologi i norra Bohusläns kustlandskap. Mikael Calner, Helena Alexanderson & Anders Scherstén.
 • Vandring runt Hunnebo klåvor. Mikael Calner, Helena Alexanderson & Anders Scherstén.
 • Recension: Gold. Erik Sturkell.
 • Ordning och reda i svensk litostratigrafi. Mark Johnson.
 • På gång.
 • Sista ordet: Vem bryr sig? Pär Weihed.


INNEHÅLL
 • Geologisk Brexit. Magnus Hellqvist.
 • Ekologisk efterbehandling kan skapa nya naturvärden. Tove Hägglund.
 • Antropocena och antropogena mineral. Dan Holtstam.
 • COSC – en undersökning på djupet. Christopher Juhlin.
 • Fasadstensvandring och årsmöte.
 • Hypotesen om Snowball Earth. Alasdair Skelton.
 • Kan magmatiska bergarter vara fossilförande? Magnus Ivarsson, Stefan Bengtson & Diana Carlsson.
 • Bergslagen & Broken Hill. Nils Jansson, Rodney Allen, Stefan Sädbom & Anders Zetterqvist.
 • På gång.
 • Sista ordet: Sveriges unika mineralresurser – vem bryr sig? Linda Ylivainio.


INNEHÅLL
 • Bland stromatoliter och urtidsvulkaner vid Sala silvergruva. Nils Jansson.
 • Presentation av ny ordförande och styrelseledamot.
 • Undervattenslandskapet vid Haväng. Anton Hansson.
 • Flerdimensionell läsning om ett gruvras och 33 överlevare. Anna Kim-Andersson.
 • Manganmalm i anrik järnmalmsmiljö, centrala Norberg. Per Nysten & Torbjörn Lorin.
 • Assar Haddings pris. Ulf Söderlund.
 • Jakten efter nedslagskratrar på Jorden. Sanna Alwmark.
 • Tredimensionell jordlagermodell av Uppsalaåsen. Eva Jirner, Lars Rodhe & Duncan McConnachie
 • Sista ordet: Vem kan svensk regionalgeologi? Jenny Andersson.
 • På gång.


Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se