Geologiskt forum online

Klicka på den årgång du är intresserad av. Starta sedan nedladdningen genom att klicka på det nummer du vill läsa.
Letar du efter en särskild författare, eller en artikel om något särskilt ämne? Använd sökfunktionen. Skriv in ditt sökord i rutan till höger och klicka på förstoringsglaset.

 2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029 
 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 
 2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 
 1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999 

INNEHÅLL
 • Asteroidbältets historia – rekonstruerat från jordens sedimentära avlagringar. Birger Schmitz.
 • Boken om LKAB. Anna Kim-Andersson.
 • Enslingen på Billskaten. Per-Arne Melkerud.
 • Föreningens pristagare 2016.
 • 35:e IGC i Kapstaden – geologernas egen olympiad. Åke Johansson.
 • En resa över 320 mil och 2700 miljoner år. Ulf B. Andersson.
 • Årets geolog: Christer Åkerman.
 • Vegahallen – ett monument över svensk stenindustri. Åke Johansson.
 • På gång.
 • Sista ordet: Medlem i Geologiska Föreningen? Resultat av enkäten från våren 2016. Mark Johnson.
 • Öga för geologi.


INNEHÅLL
 • Spel ska skapa nyfikenhet och förståelse för geologi. Kaarina Ringstad.
 • Nordsken – brädspel, datorspel, cosplay och … geologi. Kaarina Ringstad.
 • Naturhistoriska riksmuseet – hundra år i samma hus. Jeanette Bergman Weihed.
 • Uppdaterad utställning om gruvor på Tekniska museet. Jeanette Bergman Weihed.
 • Metaller som används igen och igen och igen … Caisa Samuelsson.
 • Räcker metallerna och hur mycket kan vi i framtiden förlita oss på att återvinning förser oss med nödvändiga metaller? Pär Weihed.
 • Gruvor igår, idag och i morgon – Falu gruvas stora betydelse för Sverige. Magnus Hellqvist.
 • Gruvor igår, idag och i morgon – Få gruvor idag men större produktion än någonsin. Jeanette Bergman Weihed.
 • Gruvor igår, idag och i morgon – Morgondagens gruvor – hur ser de ut? Jeanette Bergman Weihed.
 • Vad gör en geovetare? Jeanette Bergman Weihed.
 • Klarar du av SGUs övningar för högstadie- och gymnasieungdomar? Kaarina Ringstad.
 • Hjältegeologen på vita duken. Erik Sturkell, Axel Sjöqvist, Lennart Björklund och Andreas Johnsson.
 • På gång.
 • Sista ordet: Låga grundvattennivåer och ett framtida klimat. Bo Thunholm.
 • Magiska silvergruvan i Sala. Exkursion & årsmöte.
 • Priser för bästa artiklar i GFF 2015.


NYHETER OCH REDAKTIONELLT
 • Mjällåns dalgång: Jordartskartläggning.
 • Ny skrift om källor. | Geologisk – en digital skolsatsning.
 • Annons för Geologins Dag den 10 september.
 • Ny redaktör: Jeanette Bergman Weihed.
 • Elever kan vinna klirr till klasskassan.
 • Kalendarium. | Notiser.
 • Magiska silvergruvan i Sala. Exkursion & årsmöte.
 • Annons för Medicinsk geologi.

ARTIKLAR OCH REPORTAGE

 • På väg mot framtiden: Äspölaboratioret Anna Wahlstéen.
 • Småskalig gruvdrift i Afrika. Hot eller möjlighet? Erik Jonsson, Rune Johansson och Karin Högdahl.
 • Havet. Världens bästa termometer. Tore Påsse.
 • In Memoriam: Gustaf Lind.
 • In Memoriam: Anders Wikström


NYHETER OCH REDAKTIONELLT
 • Vindkraft kräver gruvdrift.
 • 7 dagar på facebook.
 • Av en bok blir man klok: 4 bokanmälningar.
 • Debatt i riksdagen om geologi i skolan.
 • Debatt 2: Rusta upp svensk geologi!
 • Kulturmiljö som resurs för vill främja attraktivitet. Anna Kim-Andersson.
 • Stödprenumeranter.
 • Kalendarium och Noterat.
 • En antologi om hållbarhet.
 • Sista ordet: Lever vi i antroprocen?. Mark Johnson.
 • Följ med till Sala silvergruva! Exkursion & årsmöte.

ARTIKLAR & REPORTAGE

 • Nytt mineral upptäckt: grootfonteinit. Erik Jonsson.
 • Kungörelsen – en milstolpe för Kärnbränsleförvaret. Anna Wahlstéen.
 • In Memoriam: Karin ”Kajsa” Eriksson. Jan Lundqvist, Thomas Lundqvist.
 • In Memoriam: Urve Miller. Jan Lundqvist, Ann-Mari Robertsson.


Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se