Om Geologiska föreningen (GF)

Geologiska Föreningen är en rikstäckande ideell förening med syfte att på olika sätt främja geologin och geovetenskapen.

Föreningen har stolta traditioner att vila på: Föreningen bildades får 1871, under namnet "Geologiska Föreningen i Stockholm".

Vi har idag cirka 600 medlemmar, vilket inkluderar både yrkesverksamma geovetare och personer med allmänt intresse för geovetenskapen.

Geologiska Föreningen ger ut två tidskrifter, GFF och Geologiskt forum, som båda utkommer med fyra nummer per år.

Föreningen stödjer och arrangerar möten på olika teman, och delar ut priser till medlemmar och icke-medlemmar.

Geologiska föreningens stadgar (pdf, 79 kB)

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se