Nytt pris instiftat. (13-04-02)

Jan Bergsström vigde inte bara sitt yrkesliv åt paleontologin, där han var en internationellt erkänd expert på den tidiga utvecklingen av leddjur (arthropoda) och evolutionära mekanismer under kambrium. Han hade också ett stort engagemang i utvecklingen av geovetenskaper i Sverige och, inte minst, i Geologiska Föreningen.

Till minne av Jan Bergström instiftar nu Geologiska Föreningen Bergströmpriset till unga geoforskare. Priset kommer att delas ut årligen till unga geoforskare, som redan tidigt i sin vetenskapliga karriär gjort betydande insatser för geovetenskaperna.

Priset består av ett diplom, en prissumma på 10 000 SEK och, om inte pristagaren redan är medlem, ett års medlemskap i Geologiska Föreningen.

Kriterier:

  • bedömningen kommer i huvudsak att grundas på artiklar den nominerade har publicerat tidigt i sin karriär och som försteförfattare.
  • priset kommer att ges till en geovetare med tydlig koppling till Sverige, genom antingen nationalitet, anställning eller forskning om svensk geologi. Kandidaten behöver inte vara svensk eller anställd i Sverige.
  • den nominerade ska ha doktorerat/avlagt sin fil.dr/ inom de senaste 7 åren (för 2013 års pris innebär det år 2006 eller senare).

Nomineringsförslag skickas till Geologiska Förening, c/o Mark Johnson, senast 15 april. Nomineringen ska innehålla ett CV och rekommendationsbrev från en senior forskare.

Första gången delas Geologiska Föreningens nyinstiftade Bergströmspris till unga geoforskare vid årsmötet 2013. Pristagaren kommer att hålla föredrag.

Informationsblad om priset (pdf)

 

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen 2007
info@geologiskaforeningen.se | tel: 08-674 77 27 | fax: 08-16 44 24