Välkommen till firandet av Årets geolog 2012(12-09-30)

Nu är det åter dags för en intressant eftermiddag i geologins tecken. I år är temat ”Samverkan med omgivande samhälle”. Dagen arrangeras för firande av mottagaren av utmärkelsen Årets Geolog, Otto Hermelin. Det är 16:e året som geosektionen i Naturvetarna utser Årets Geolog. Temadagen arrangeras i samverkan med Geologiska Föreningen och Svenska Nationalkommittén för geologi.

Plats: Hörsalen, Sveriges geologiska undersökning, SGU, Uppsala. Den efterföljande middagen hålls i SGU:s restaurang.

Tema: ”Samverkan med omgivande samhälle”

14:00. Inledning av Geosektionens ordförande Christer Åkerman

14:10 Information om Geologiska Föreningen och om Svenska Nationalkommittén för geologi.

14:30 Föredrag av Elisabeth Einarsson, doktorand i geologi (Lunds universitet) och lärare.

15:00 Föredrag av Jan-Ove Ebbestad, paleontolog och forskare vid evolutionsmuséet, Uppsala.

15:30 Föredrag av Alasdair Skelton, professor i geologi vid Stockholms universitet.

16:00 Kaffepaus

16:30 Föredrag av Årets geolog Otto Hermelin: ”Undervisning för alla – en fantastisk och viktig möjlighet”. Otto Hermelin är docent i geologi och studierektor vid Stockholms universitet.

17:15 Utdelning av pris till Årets Geolog

17:30 Mingel

18:00 Middag

Middagen kostar 150 kronor för medlemmar i någon av föreningarna Geosektionen och GF, 250 kronor för icke medlemmar. Mineralvatten och lättöl ingår. Vin och öl kan köpas.          

Anmälan görs senast 30 oktober till Otto Pile, e-post: otto.pile@sgu.se

Varmt välkommen!

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se