Internationell paleontologkonferens i Lund

Under några intensiva dagar i juni samlades 180 geologer från 22 länder i Lund. Det var dags för det tredje årsmötet för det internationella storprojektet IGCP 591: ’The Early Palaeozoic Revolution’ (http://igcp591.org/).

Projektet, som leds av Bradley D. Cramer (Iowa University) med flera, stöds av mer än 400 forskare världen över och har som övergripande syfte att studera utveckling av liv på planeten under palaeozoisk tid och dess relation till förändringar i klimat, kolcykel och havsnivå.

I anslutning till IGCP 591’s årsmöte hölls även årsmötena för de kambriska, ordoviciska och siluriska subkommissionerna för stratigrafi. I detta avseende var mötet unikt, för det samlade en stor del av den palaeozoiska forskningen under samma tak och möjligheten till inspiration och informationsutbyte var stort.

Under tre dagar hölls vetenskapliga sessioner vid Geologiska institutionen i Lund. Mer än hundra föredrag och omkring 70 posters presenterades och dessa gav sammantaget en mycket bra överblick av det aktuella forskningsläget kring detta skede i Jordens historia. Efter konferensen följde en exkursion till nyckellokaler för kambrisk, ordovicisk och silurisk geologi i Skåne, Västergötland och Osloområdet. Många lokaler är uppenbart väldigt viktiga för global korrelation av dessa tidsavsnitt. Det är därför bekymmersamt att det inte finns något strukturerat program för bevarandet av geologiska lokaler i landet.

Fältguiden kan beställas från SGU (Calner et al. 2013, Rapporter och Meddelanden 133).

Andra artiklar om mötet
Sydsvenska Dagbladet: http://www.sydsvenskan.se/lund/skiffer-samt-en-gyllene-spik/
LUM: http://www.lum.lu.se/geologer-samlas-kring-tidenda-livet-krop-upp-pa-land/

Mikael Calner (Lunds universitet och svensk ledare för IGCP 591) förklarar Skånes geologi och introducerar de siluriska skiffrarna vid Rövarkulan strax söder om Rolsberga i Skåne.

Jan Audun Rasmussen (Geologisk museum, Köpenhamn) diskuterar den ordoviciska kalkstenen på Björkåsholmen söder om Oslo.

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se