Geologiska Föreningen tillkännager Rambergs medalj 2013 till Håkan
Sjöström, vid Rambergs tektoniska laboratorium, Uppsala universitet.


Håkan Sjöström. Foto: Karin Högdahl

.....

Geologiska Föreningen tillkännager Rambergs medalj 2013 till Håkan
Sjöström, vid Rambergs tektoniska laboratorium, Uppsala universitet,

Prismotiveringen lyder:

Precis som goda vetenskapliga artiklar sätter sina avtryck så kan engagerade, kunniga och pedagogiska lärare lämna betydelsefulla spår till omvärlden, inte minst genom att de bidrar till att fostra framtidens geologer. Under de senaste 40 åren har Håkan Sjöström såsom lärare med engagemang, kunskap och entusiasm inspirerat generationer av svenska geologistudenter såväl som utbytesstudenter samt, under senare år, flera hundra internationella studenter till att förståelse av planeten Jordens tektoniska processer är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Håkan Sjöströms många studenter återfinns som professorer och på chefsbefattningar inom universitet i Sverige, Australien och Canada, på ledande chefsbefattningar inom både svenska och internationella konsultföretag, som seniora geologer på oljebolag i USA, Norge och mellanöstern och som seniora geologer på geologiska undersökningar runtom i världen.

Håkan Sjöström balanserar sin viktiga och bestående utbildningsinsats med egen forskning inom svensk geologi. Hans vetenskapliga arbeten spänner både över den prekambriska berggrunden och den yngre fjällkedjan (Kaledoniderna). Som student till professor Hans Ramberg (som är namne till Geologiska Föreningens medalj) undersökte Håkan Sjöström diapirism, bergskedjebildning och plattektonik genom analoga modeller. I sin doktorsavhandling 1983 fokuserade han på kopplingen mellan strukturell och metamorf utveckling inom en del av fjällkedjan. Där väcktes också intresset för att analysera den relativa rörelsen mellan tektoniska enheter och när han sedan vände blicken mot den svekofenniska bergskedjebildningen, blev kinematik i deformationszoner ett återkommande forskningstema. Tillsammans med sina studenter och forskarkollegor har Håkan Sjöström publicerat ett antal artiklar om svensk strukturgeologi i både nationella och internationella tidskrifter.

Med Rambergs medalj vill Geologiska Föreningen hedra Håkan Sjöström för den kunskap han har förmedlat till generationer av strukturgeologer och för de betydande forskningsinsatser han har gjort för svensk strukturgeologi.

Rambergs medalj 2013 delas ut i Stockholm den 24 maj, i samband med föreningens årsmöte. Då kommer även pristagaren Håkan Sjöström att hålla ett prisföredrag. Se inbjudan, nästa sida.

För mer information om Rambergs medalj 2013 och Geologiska Föreningen, kontakta ordförande Mark Johnson, Göteborgs universitet, tel 072–203 66 12, e-post: mark.j@gvc.gu.se Det går också bra att kontakta pristagaren Håkan Sjöström, Uppsala universitet, tel. 0704–25 06 87.

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
Start
Nyhetsarkiv
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se