Geologiska Föreningens von Post-pris till Ingemar Renberg, Umeå universitet. (12-05-08)

..... Geologiska Föreningens von Post-pris delas ut för betydande vetenskapliga insatser inom området kvartär biostratigrafi och kvartär paleoekologi.

Geologiska Föreningens von Post-pris 2012 tilldelas professor Ingemar Renberg, Institutionen för ekologi, miljö och miljövetenskap, Umeå universitet.

Prismotiveringen lyder:

Ingemar Renberg erhåller priset för sitt framgångsrika arbete med att kartlägga naturliga och antropogena processer i boreala sjöar genom årtusendena.

Med över 150 publiceringar i tidskrifter som Nature och Journal of Paleolimnology, och många fler, har Ingemar Renberg beskrivit effekterna av försurning i Sveriges sjösystem, närvaron, dynamik och påverkan av antropogent kvicksilver och bly i dessa system och användningen av sötvattenflora (såsom diatoméer) för att karaktärisera och mäta sjövattens kvalitet.

På senare tid har Renberg och hans forskarteam också beskrivit varvbildningsprocessen i boreala sjöar. Med hjälp av vattenprovtagning, sedimentfällor, planktonhåvningar, frusna borrkärnor, bildanalys och geokemi – har hans team, över en 10-årsperiod, dokumenterat förändringar i varvproduktionen på mikroskala (inom varje årstidscykel), de varviga sedimentens ursprung och inte minst sambandet mellan varvens karaktär och klimat.


Mer information om prisets namne. Lennart von Post (1884-1951) använde pollenanalyser för att rekonstruera paleoklimat och han skapade det moderna pollendiagrammet. Von Posts arbete med pollenanalys, tillsammans med hans vetenskapliga arbete med tolkning av torvstratigrafier, gjorde honom till en förgrundsgestalt inom det som kom att bli modern paleoklimatforskning. Här kan du läsa mer om Geologiska Föreningens utmärkelser, priser och stipendium.

På Geologiska Föreningens årsmöte den 1 juni håller Ingemar Renberg en prisföreläsning med titeln Varviga sjösediment och miljöförändringar under Holocen. Läs mer om årsmötet, föreläsningar och exkursion här. Välkommen!

Obs! - vi behöver din föranmälan till middag och exkursion så snart som möjligt!

I Geologiskt forums kommande juninummer intervjuas Ingemar Renberg om sin forskning och aktuella projekt.

Vill du veta mer om Ingemar eller komma i kontakt? Här är en länk till en presentation av Ingemar Renberg på Umeå universitets hemsida.

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
Start
Nyhetsarkiv
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se