Följ med till Sala silvergruva!

Sala Silvergruva

EXKURSION & ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 28 MAJ 2016

09.00-09.30 Samling vid Sala Silvergruva med
introduktion till Salaområdets geologi.
09.30-11.30 Besök vid fältlokaler kring gruvan:
Tist brottet och Finntorpsbrottet.
11.30-13.00 Lunch vid Värdshuset inklusive
Geologiska Föreningens årsmöte.
13.00-15.30 Underjordsbesök i Sala Silvergruva.
15.30-16.30 Besök på gruvans museum (frivilligt för de som inte har bråttom hem)

PRIS: 250 kr för guidning + lunch. Betalas på plats.
FÖRANMÄLAN KRÄVS, sänd e-post till: mark@gvc.gu.se
tel. 076–618 28 08.
SENASTE DAG FÖR ANMÄLAN: den 18 maj.

 

Senaste numret av Geologiskt forum
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se