GEOLOGISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE & EXKURSION 2013

Välkommen till Geologiska föreningens årsmöte fredagen den 24 maj som hålls på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, med efterföljande exkursion lördagen den 25 maj.

Inbjudan inkl programmet och valsedel för föreningens styrelse som pdf här.

Fredagen den 24 maj
Briljanta föredrag och mineral i montrarna!

Fredagen den 24 maj blir en eftermiddag med årsmöte, prisceremonier och föredrag på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Kl. 15.00 Årsmötesförhandlingar.

Kl. 15.45

Utdelning av Geologiska Föreningens Rambergspris inom strukturgeologi. Pristagaren Håkan Sjöström, Uppsala universitet, kommer att hålla föredraget: Geologiska strukturer – plattektonikens fingeravtryck.

Kl. 16.30 Utdelning av Geologiska Föreningens nyinstiftade Bergströmspris till unga geoforskare. Pristagaren (som offentliggörs en vecka före årsmötet, håll utkik här på hemsidan!) kommer att hålla föredrag.

Kl. 17.00

Mingel med tilltugg och visning av valda delar av Naturhistoriska riksmuseets mineralsamling.

Kl. 18.45

På kvällen avnjuter vi en middag i form av en medelhavsbuffé tillsammans.

Lördagen den 25 maj

Exkursion till Utö, Stockholms södra skärgård

Metagråvacka från östra Utö. Fotograf: Karin Högdahl.

Vi tar pendeltåg och båt till vackra Utö i södra delen av Stockholms skärgård för att titta på veckade men välbevarade metasuprakrustala bergarter, som utgörs av Svekofenniska felsiska vulkaniter, klastiska sediment som kalksten. Vi ser även pegmatiter och en sedan länge nedlagd järngruva. Om tiden tillåter kommer vi att titta på en deformationszon med boudinerade kvarts- och pegmatitgångar. Karin Högdahl från Uppsala universitet är exkursionsguide.

Exkursionen avgår från Stockholms central, perrongen pendeltåget Stockholm C - Västerhaningen kl 8:34. Färjan från Årsta brygga till Utö avgår kl. 9.30. Återkomst Årsta Brygga 16:55, Stockholm C 18:41. Medtag egen lunch.

Anmälan för deltagande i middag och exkursion görs via e-post till Mark Johnson markj@gvc.gu.se eller tel. 072–203 66 12 senast den 15 maj. Medelhavsbuffé serveras till självkostnadspris (cirka 300 kr + eventuell dricka). Exkursionen är till självkostnadspris.

Senaste numret av Geologiskt forum
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se