Nyhetsarkiv


2014

Geologiskt forum nr 82

Sommarläsning (14-06-23)
Juninumret av Geologiskt forum är nu sänt till tryckeriet - och på väg ut i brevlådan till prenumeranter och medlemmar.

Medlemmar behöver inte vänta på brevbäraren utan kan läsa tidningen som pdf redan idag - genom att logga in på Geologiskt forum online.

---------------------------------------------------------------------------------------

Emma HammarlundDe stora frågorna om livet (14-05-15)

Geologiska föreningen delar ut pris till Emma Hammarlund, Syddansk Universitet, för hennes forskning om livets utveckling under prekambrium och fanerozoikum.

Läs mer om Emma Hammarlund och priset.
Foto: Robert Gaines

---------------------------------------------------------------------------------------

Thomas LundqvistEtt livslångt engagemang för svensk berggrund (14-05-15)

Geologiska Föreningens delar ut Törnebohmpriset 2014 till Thomas Lundqvist för ett livslångt engagemang för att förstå och förklara hur Sveriges berggrund utvecklats.

Läs mer om Thomas Lundqvist och priset.
Foto: Marianne Lundqvist

---------------------------------------------------------------------------------------

Val av styrelseledamöter för 2015-2016 (2014-05-01)

Medlemmar! Ta del av valberedningens förslag till styrelse för kommande år och lämna din röst senast den 20 maj. Valsedelns har sänts till dig via e-post eller vanlig post. Du kan också ladda ner valsedeln här.

-------------------------------------------------------------------------------------

Geologiska Föreningens årsmöte och exkursion 2014 (2014-04-22)

Välkommen till Geologiska Föreningens årsmöte fredagen den 23 maj och exkursion i Uppsala den 24 maj.

Själva årsmötet hålls på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala, Villavägen 16 (i Hörsalen). Vår exkursion på lördagen består av två delar, stenvandring i Uppsala centrum och visning av Evolutionsmuseet. Läs mer!

Ta del av valberedningens förslag till styrelse för kommande år och lämna din röst senast den 20 maj. Du kan ladda ner valsedeln här.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nomineringar till priser! (2014-03-21)

Vid Årsmötet för Geologiska Föreningen, SGU, Uppsala, 23-24/5, ska föreningen dela ut två värdefulla priser: Törnebohmpris samt Jan Bergström Young Geoscientist Award.

Det är viktigt för föreningen att få in nomineringar för dessa priser, och deadlinen är 15/4 för Bergströmpriset och 25/4 för Törnebohmpriset.

Detaljerna om priserna kan ni hitta i pdf nedan:

- Jan Bergström Young Geoscientist Award
- Törnebohmpris

Please send in your nominations to Mark Johnson, markj@gvc.gu.se
by these deadlines.

---------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 81

Geologiskt forum (14-03-21)
I Geologiskt forum nr 81 kan du läsa om spännande upptäckter om hur fossila pigment avslöjar färgen, vad som händer när kontinenter krockar och hur man kan bestämma vattnets ålder. Möt också Geologins Dags nya projektledare, med mera.

Detta nummer kommer ut under nästa vecka.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ny valberedning! (2014-03-14)

Erik Sturkell, Göteborgs universitet, Karin Högdahl, Uppsala universitet, och Stefan Wastegård, Stockholms universitet, är tillfrågade och har tackat ja till att ingå i Geologiska föreningens valberedning 2014. De har inför 2015 års styrelsearbete uppdraget att hitta en ledamot som ersättare för Kaarina Ringstad (som suttit i styrelsen som ledamot 2013-2014). Valberedningen har också i uppdrag att hitta en lekmannarevisor efter Magnus Ripa, som varit föreningens lekmannarevisor i ett stort antal år.

---------------------------------------------------------------------------------------

Brev till Norge (2014-02-20)

Den norska geologiska föreningen och den norska turistföreningen höll under 2013 en tävling om ett namn för den Skandinaviska fjällkedjan och namnet ”Nordryggen” blev valt. Geologiska föreningen har nu givit en respons på namnet, och du kan läsa föreningens styrelses synpunkter här.

---------------------------------------------------------------------------------------

Arctic Days, 2-6th June in Tromsø (2014-02-06)

Arctic Days, 2-6th June in Tromsø woudl like to have many participants and speakers from all the Nordic countries. Abstract deadline is 1st of March.

More information at http://geologi.no/konferanser/245-ad2014

---------------------------------------------------------------------------------------

Nytt år, ny styrelse (2014-02-01)
Här är kontaktuppgifterna till Geologiska Föreningens styrelse 2014
.

---------------------------------------------------------------------------------------

The 31st Nordic Geological Winter Meeting, 8-10 January 2014, Lund, Sweden

The 31st NGWM is now a thing of the past, and the organizing committee could not be more satisfied. We had 405 registered participants from 26 countries. We thank you all for your participation! The program and abstract volume to the 31st NGWM is still available and can be found here. The MINI PROGRAM (available here) that lists the sequence of oral and poster presentations is also available.

We hope to see you all in Finland 2016!

If you wish to make a reference to an abstract from the abstract volume, we suggest that you use the following form:
Calner, H., Calner, M. & Lehnert, O. 2014. Carbon isotope stratigraphy of the Hirnantian oolite at Vettre road-cut, Langøyene Formation, Oslo, Norway. Abstracts, 31st Nordic Geological Winter Meeting, Lund, Sweden, 8–10 January 2014, 65.

---------------------------------------------------------------------------------------
The Nordic Geoscientist Award 2014
(14-01-19)
The Nordic Geoscientist Award 2014 har tilldelats professor Stefan Bengtson, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, som i sin forskargärning idogt arbetat med frågan om djurlivets uppkomst.

Läs mer om Stefan Bengtsson och priset.


2013

Geologiskt forum (13-12-19)
I Geologiskt forum nr 80 kan du läsa om Norrskogen – en centralafrikansk fosfatpegmatit i Upplandsskogarna, den gåtfulla tinguaiten från Särna, Geologins dags hjältar och om geoparker i Sverige.

Detta nummer kommer i din brevlåda kring julen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Geological Winter Meeting - Registration and submission of the abstracts open again!

---------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT DEADLINE EXTENDED (2013-09-28)

In true Winter Meeting tradition, we have decided to extend the abstract deadline to November 1st.

Read more

---------------------------------------------------------------------------------------

Kom och var med! (13-09-06)
Firandet av Geologins Dag är alltid en speciell dag. Den 14 september är dagen då hela Sverige är inbjuden att vara med att fira och upptäcka geologins fascinerande värld! Läs mer på www.geologinsdag.nu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum (13-09-04)
I Geologiskt forum nr 79 kan du läsa om spåren efter tsunami, om siltslänter och hur geologen beskrivs i filmer. Är geologen hjälten eller skurken? Artikeln om spännande jätteblock i Stockholmsområdet - Atle-Tor och Ragnarök - finns att läsa även här på hemsidan, se nedan.

Detta nummer kommer i din brevlåda i början på vecka 37.

---------------------------------------------------------------------------------------

Geologi i närheten (13-09-04)
Ta del av Jan Lundqvists text om jätteblock i Stockholmsområdet. Artikeln är publicerad i Geologiskt forums septembernummer 2013. Den finns också tillgänglig som pdf-fil att ladda ner, kompletterat med en litteraturlista.

---------------------------------------------------------------------------------------

Internationell paleontologkonferens i Lund (13-07-22)

Under några intensiva dagar i juni samlades 180 geologer från 22 länder i Lund. Det var dags för det tredje årsmötet för det internationella storprojektet IGCP 591: ’The Early Palaeozoic Revolution.

Läs mer om konferensen här.

Geologiskt forum (13-06-18)
I Geologiskt forum nr 78
kan du läsa om den spännande seglingen för att leta efter Vega, om den lyckade och intressanta exkursionen till Utö i samband med årsmötet med mera. Du får också läsa om den store Lennart von Post samt om Martin Stein och Håkan Sjöström som fick ta emot sina priser på årsmötet.

Detta nummer kommer i din brevlåda efter midsommar (vecka 26).

---------------------------------------------------------------------------------------

Bergströmspriset 2013 (13-05-17)
Ung geoforskare belönas med ärofyllt pris. Geologiska Föreningen tillkännager Bergströmpriset 2013 till Martin Stein, Köpenhamns universitet.

Läs mer om Martin Stein och prismotiveringen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Rambergs medalj 2013 (13-05-07)
Geologiska Föreningen tillkännager Rambergs medalj 2013 till Håkan Sjöström, vid Rambergs tektoniska laboratorium, Uppsala universitet.

Läs mer om Håkan Sjöström och prismotiveringen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen till en geologiexkursion där vi tar pendeln och färjan till vackra Utö i Stockholms södra skärgård. (13-05-07)

Till vänster: Gruvbryggan sett från Utö vandrarhem. Bild från Wikipedia. Till höger: Utö gruvor, Nyköpingsgruvan. Foto: Arild Vågen.

Läs mer om exkursionen och Årsmötet!

---------------------------------------------------------------------------------------

Nytt pris instiftat (13-04-02)
Jan Bergsström vigde inte bara sitt yrkesliv åt paleontologin, där han var en internationellt erkänd expert på den tidiga utvecklingen av leddjur (arthropoda) och evolutionära mekanismer under kambrium. Han hade också ett stort engagemang i utvecklingen av geovetenskaper i Sverige och, inte minst, i Geologiska Föreningen.

Till minne av Jan Bergström instiftar nu Geologiska Föreningen Bergströmpriset till unga geoforskare. Priset kommer att delas ut årligen till unga geoforskare, som redan tidigt i sin vetenskapliga karriär gjort betydande insatser för geovetenskaperna.

Läs mer om Bergströmpriset till unga geoforskare.

---------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen till Årsmöte och exkursion (13-03-28)
Briljanta föredrag och mineral i montrarna! Fredagen den 24 maj blir en eftermiddag med årsmöte, prisceremonier och föredrag på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Lördagen den 25 maj kastar vi loss för en exkursion i Stockholmsområdet.

Här finns mer information om innehållet samt hur du anmäler dig.

---------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum (13-03-21)
I Geologiskt forum nr 77
kan du läsa om Jan Bergström i kollegorna Per Ahlbergs och Stig M. Bergströms minnestext. Du får också veta mer om Klarälvens meandrar, om digitala höjdmodeller, om koldioxidlagring på Grönland och om mycket mera.

Detta nummer kommer i din brevlåda kring påsk (vecka 13).


2012


31st Nordic Geological Winter Meeting, 8-10 january 2014, Lund, Sweden (12-12-07)
Read more about the conference here.

----------------------------------------------------------------------------------------
Välkommen till Årets geolog den 8 november (12-09-30)
Vid det traditionella firandet av Årets geolog (anordnas av geologsektionen inom Naturvetarförbundet) kommer Geologiska Föreningen att åter medverka. Välkommen till en eftermiddag med spännande föredrag och efterföljande middag. Vi träffas hos Sveriges geologiska undersökning i Uppsala den 8 november kl. 14.00. Anmälan senast den 30 oktober. Här finns mer information om hur du anmäler dig samt en länk till det preliminära programmet.

----------------------------------------------------------------------------------------
GFF volym 134-3 i september (12-09-21)
Årets tredje nummer av GFF är tryckt och finns nu att läsa via GFF-online. Här är länken till förlaget.

----------------------------------------------------------------------------------------
Nytt nummer av Geologiskt forum (12-09-05) 
En ny bok om Australiens geologi. Landingen av rymdsonden Curiosity på Mars. Öland - Sverigest första geopark. Ja, senaste numret av Geologiskt forum är fullmatat med en god blandning av artiklar och inte minst fyra längre texter med olika perspektiv på grundvattenfrågor. Tidningen delas ut under vecka 36. Håll utkik i din brevlåda! Läs mer om innehållet här.

----------------------------------------------------------------------------------------
Från Kullabergs grottor till stenkul på Teknikens Hus (12-09-04) 
Är du nyfiken på geologi eller redan passionerat förälskad? Fredagen och lördagen den 7 och 8 september är det dags för 11:e upplagan av Geologins Dag! Läs mer om arrangemangen runt om i hela landet.

----------------------------------------------------------------------------------------
Se Curiositys landning på Mars - live (12-08-26)

----------------------------------------------------------------------------------------

Grattis till Årets Geolog 2012: Otto Hermelin (12-08-26)
Otto Hermelin har utsetts till Årets Geolog år 2012. Priset på 25 000 kronor får han för sina insatser som folkbildare för geovetenskapen. Det är Geosektionen inom Naturvetarna som delar ut priset för sextonde gången. Här är länken till Naturvetarnas webbplats.

----------------------------------------------------------------------------------------

GFF volym 134 (12-07-27)
Årets andra nummer av GFF är tryckt och finns som vanligt även att läsa via GFF-online. Här är länken till förlaget.

----------------------------------------------------------------------------------------
Från appar till strapatser. Geologiskt forum nr 74 är på väg ut i brevlådan (12-06-07)
Juninumret av Geologiskt forum innehåller artiklar om allt från appen Geokartan till besöksmålet Sala silvergruva, skredrisker och kvicklera i Göta älvdalen, och en sammanställning av 1910 års strapatsrika exkursioner. Välkommen att ta del av ett fullmatat nummer. Tidningen har nu lämnat tryckeriet och är på väg att delas ut i din brevlåda! Här ser du hela innehållsförteckningen.
----------------------------------------------------------------------------------------

Tack alla som medverkade! (12-06-03)
Geologiska föreningens årsmöte gick av stapeln fredagen den 1 juni. Ett tiotal personer var med under förhandlingarna samt deltog på efterföljande föredrag och middag! Lördagen den 2 juni kom ett femtontal personer till Långedrag för att därifrån ta färjan till Vrångö. Ön ligger 30 minuters båtresa ut i Göteborgs södra skärgård. Ett stort tack till alla som var med och arrangerade dessa trevliga dagar, och till alla er som var med som deltagare! Nedanstående bild är tagen i färgeläget på Vrångö.

Mer fotografier finns på facebook. Det blir också en kort rapport från dagarna i septembernumret av Geologisk forum.


----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiska Föreningens von Post-pris till Ingemar Renberg, Umeå universitet. (12-05-08)

I samband med Geologiska Föreningens årsmöte den 1 juni har vi den äran att dela ut von Post-priset 2012 som går till Ingemar Renberg, Umeå universitet.

Läs mer Ingemar Renberg och prismotiveringen här.

----------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte och exkursion - anmäl ditt deltagande! (20-04-12)


Välkommen till sköna Göteborg den 1 juni! Då håller Geologiska Föreningen årsmöte på geovetarcentrum. SGI är med och
berättar om skredrisker i Götaälvdalen i ett förändrat klimat. Geologiska Föreningen delar också ut von Post-priset och pris-tagaren kommer att hålla föredag. Efteråt blir det middag. Den 2 juni ordnar vi en geologisk exkursion till Vrångö. Obs! Föranmälan krävs till middag och exkursion. Mejla markj@gvc.gu.se så snart som möjligt!
I inbjudan står det att deadline är den  11 maj  men deadlinen har skjutits fram till den 18 maj.

I denna pdf hittar du inbjudan till årsmöte och exkursion - samt valsedel till styrelsen 2013-2014.
--------------------------------------------------------------------------------------

GFF:s första nummer 2012 tillgängligt online (12-04-12)

Nu är årets första nummer av GFF på tryckeriet och distribueras till prenu-meranter inom någon vecka. Ni har väl inte missat att detta nummer redan är tillgängligt i GFF-online!? Numera publiceras alla artiklar elektroniskt inom två veckor efter att författarna har godkänt korrekturet och du behöver alltså inte vänta på den tryckta versionen om du prenumererar på GFF-online.Denna nya form av publicering, som kallas iFirst, innebär som ett exempel att juninumrets första artiklar publiceras redan under sista delen av april eller senast i början av maj. Vi beskriver alla dessa förändringar i redaktörsordet som du finner i årets första nummer.

/ GFF’s redaktörer

------------------------------------------------------------------------------------
Hallå där! Föreningens nye skattmästare heter Jan-Ove Ebbestad. Här kan du läsa en intervju med honom. (05-04-12)
----------------------------------------------------------------------------------------

Geologiskt forum nr 73 är på väg ut i brevlådan! (26-03-12)

Nu är Geologiskt forums marsnummer på väg att delas ut. Vi hoppas att du ska få spännande och intressant läsning! Du kan också vara med och tävla om en trisslott - tipsa oss om ditt geologiska favoritresemål! Läs mer på sida 32 i tidningen.
-------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötetsdatumet fastställt till 1 juni, Göteborg (22-04-12)
Boka gärna in den 1 juni, då håller Geologiska Föreningen årsmöte i Göteborg och den 2 juni ordnas en exkursion till Vrångö Mer information kommer inom kort! 
--------------------------------------------------------------------------------------

Olle Selinus får utmärkelse för sina insatser inom området medicinsk geologi (29-01-12)
International Association of GeoChemistry har beslutat att tilldela geologen Olle Selinus utmärkelsen the IAGC Certificate of Recognition, för hans pionjärarbete inom geokemiområdet gällande medicinsk geologi. Olle Selinus var Årets geolog 2005 och här är en länk där du kan läsa mer om honom och medicinsk geolog.
--------------------------------------------------------------------------------------


De tio största järnmeteoriterna (03-01-12)
Sedan tidigare har Geologiskt forum lovat att lägga ut listan med de tio största järnmeteoriterna (artiklar av Robert Lilljequist under 2011). Här är listan över meteoriterna att ladda hem såsom pdf.
--------------------------------------------------------------------------------------


Nya styrelsen 2012
Vi tackar Kari Niiranen för styrelsearbetet 2010-2011 och hälsar
Jan-Ove Ebbestad välkommen som ny skattmästare 2012-2013.

Hela styrelsen med kontaktuppgifter hittar du i menyn till vänster.

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
Nyhetsarkiv
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se